Behandeling

Algemeen

De praktijk is ingericht om alle facetten van de algemene tandheelkunde uit te voeren, inclusief kleine kaakchirurgische ingrepen. De voorkeur gaat er naar uit dat u tenminste twee maal per jaar uw gebit door ons laat controleren. Indien er een aanvullende behandeling nodig is dan zal er een behandelplan opgesteld worden waarvan u een kostenoverzicht op verzoek mee krijgt. Behandelingen die hogere kosten hebben dan 250 euro worden sowieso begroot. Wij kunnen met aanvullende praktijksoftware bekijken wat uw eigen bijdrage eventueel gaat worden.

Kinderen zijn tot en met 17 jaar verzekerd door de basisverzekering. Alleen uitgebreidere behandelingen zoals kronen en orthodontie zullen een machtiging of aanvullende verzekering nodig hebben om de kosten te vergoeden.

Naast de algemene tandheelkunde is de praktijk voorzien van 3D apparatuur om scans te maken van uw gebit voor bijvoorbeeld kronen en bruggen. De praktijk was één van de pioniers op dit gebied en wij beschikken inmiddels over een zeer ruime ervaring met deze 3D techniek. Wij zijn ook testpraktijk geweest van 3M die in eerste instantie de COS (Chairside Oral Scan) ontwikkeld heeft en nu al weer sinds enige jaren de TDS (True Definition Scan)

Verwijzing indien nodig. Mocht het nodig zijn dat uw gebitsproblematiek buiten onze expertise valt, dan zullen wij u verwijzen naar een specialist. Denk hierbij aan de Kaakchirurg, Orthodontist of Parodontoloog. Wij zullen zorg dragen voor verwijzing en aanleveren van gegevens die de specialist nodig heeft.


Preventie

Onze praktijk zet hoog in wat preventie betreft, het voorkomt veel gebitsproblemen. Onze preventie assistente of mondhygiëniste zal u ruim informeren over wat u zelf kunt doen aan uw mondgezondheid. Wij zullen zorgen dat uw gebit tandsteen en plak vrij is na een behandelsessie die gericht is op preventie. Vele patiënten komen twee tot viermaal per jaar bij preventie ter voorkoming van gebitsproblemen. Het is inmiddels ruim bekend dat een ongezonde mond ook klachten elders in het lichaam kan veroorzaken zoals hart- en vaatziekten.

Angst


Heeft u angst om een tandarts te bezoeken? Meldt dit bij het maken van een afspraak, wij zullen u ruimer in de agenda inplannen, en voordat we overgaan tot het daadwerkelijk behandelen van uw gebit gaan we eerst kijken wat we aan uw behandelangst kunnen doen. Wij hebben ruim ervaring in het behandelen van angst patiënten.

Second opinion

Soms zou u graag eens een tweede mening willen horen. Bent u patiënt bij ons dan zullen wij onze volledige medewerking hieraan verlenen. Wij vinden het erg belangrijk dat u achter het behandelplan staat dat aan u is voorgelegd. Het is immers zo dat als arts en patiënt op één lijn zitten het behandelresultaat vaak naar beide tevredenheid bereikt wordt.

Bent u geen patiënt van onze praktijk en wilt u van ons een second opinion dan kunt u daar een afspraak voor maken. Onze bevindingen zullen schriftelijk worden vastgelegd zodat u een weloverwogen keuze kunt maken en in overleg kunt treden met uw behandelaar.

No Code Website Builder